Image result for ‫فیلم پدر آن دیگری‬‎


فیلم " پدر آن دیگری " رو دوست داشتم.

در واقع بیشتر بازی اون بچه رو دوست داشتم.

ارزش دیدن داره.ببینیدش:)