۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

و فقط یه بار شجاعتش رو پیدا میکنی...!

همه چی از اونجا شروع میشه که فکرای شوخی شوخیمون جدی میشه.طوفان میگفت فکرای وحشتناکش اینقدر شوخی بود که بعدش به خنده می افتاد، اما الان اینقدر جدی شده که میترسه واقعا یه روز انجامشون بده...

  • سیمپل
  • شنبه ۱۸ شهریور ۹۶

  و اصلا برام مهم نیست خوب شدن یا نشدنش!

  هیچوقت اونقدر آدم بدی نباشین و به کسی ظلم نکنین که وقتی مریض شدین نتونه براتون دعا کنه.

  راستش، آدمِ بد مریض شده ولی اصلا نمیتونم برای خوب شدنش دعا کنم.یعنی به زور براش دعا میکنم اما هیچ حسی تو دعام نیست

  • سیمپل
  • پنجشنبه ۹ شهریور ۹۶
  نویسندگان