سوسیس بندری درست کردم، بعد دورش حلقه زدیم پوکر فیس نگریستیمش، بابام گفت پس سوسیسش کو؟ سیب زمینی بندریه یا سوسیس بندری؟ نگفتم یادم رفته سوسیس بریزم توش، گفتم سوسیس خوب نیست نخوریم بهتره!

دخترهمسایمون صبح میگفت ناهار بامنه بنظرت خورش فسنجون بپزم یا قورمه سبزی؟ دوسه سالی هم از من کوچیک تره، گفتم هیچکدوم بیا جلو تا بزنمت مثل چسب بچسبی کف اسفالت :/