یه جایی ایشیدا سویی از زبون یکی از کاراکترای توکیوغول میگه : "خدای من یه بچه ایه با مقدار نامعقولی از قدرت".

*اگه اینطوری نگاه کنم اونوقته که دلم میخواد بگم " هی بچه بشین سرجات کمتر انگولکمون کن!"