یعنی احساساتی تر از منی که میشینم با یه اندینگ انیمه اونم بدون هیچ تعبیری گوله گوله اشک میریزم داریم؟واقعا داریم؟