بچه تولدشه، اومده میگه برای تولدم هدیه پول بده، من فقط پول میخوام! بچه ی هفت ساله هاااا!!! این خانواده ها دارن بچه هاشونو به کجا میبرن! چرا یه بچه هفت ساله باید بعنوان هدیه درخواست پول کنه بین این همه هدیه رنگی رنگی‌! بچه پولکی :///