من دوتا شخصیت تو ذهنم دارم، به طرز خیلی عجیبی شبیه شخصیت ال و لایت تو انیمه دث نوت هستن! از نظر کشمکش و موش گربه بازی های بینشون میگم یعنی. بعضی وقتا میان میدونِ ذهنمو خالی میکنن و اون وسط میپرن بهم، منم خیلی آروم و درحالیکه به دیوار زل زدم، از دستشون درحال دیوونه شدنم!