دو تا احمق تو دنیا وجود داره

یکیش منم که دارم برای دومین بار کنکور میدم

دومیش هم خودمم که وسط بندوبساط کنکور فیلم تراژدی میبینم که روزی دوساعت زار بزنم...


+جدیدا فهمیدم من به هیچی علاقه ندارم جز فیلم دیدن،خداروشکر تو هیچیم استعداد ندارم.به من بگن یه هفتصد هشتصد گیگ بهت میدیم بشین فیلم ببین بعدشم بمیر.من دیگه هیچی از دنیا نمیخوام.

+ بزرگترین آرزوم اینه که همه فیلمای دنیا رو ببینم! مردم آرزوشون چیه من آرزوم چیه!صددرصد نگه داری مرغان دریایی چلغوز آباد قبول میشم.سلام کنکور!