کنکور دادم،تموم شد...

دیگه نوشتن از سرم افتاده،اینجا مثل یه بار اضافه شده برام!

این روزا که درس ندارم نمیدونم چیکار کنم.

دچار بی اعصابیِ پس از کنکور شدم!

وقتی همه میگن با گرمای حوزه امتحانیشون مشکل داشتن، من از یخ زدنم و لرزشم از سرما تعریف میکنم،سیستم سرمایشی حوزمون فراتر از فوق العاده بود،قشنگ رو ویبره بودم!