اولین کار ترجمه ام! 1276 خط (یک ساعت و پونزده دقیقه)
بالاخره یه کاری که دوست داشتم رو انجام دادم :)