اگه بخوام یه آنالیز سریع وکلی روی امسال داشته باشم باید بگم واقعا مزخرف بود! یا نه بزارین دقیق تر بگم، توی سال 95 من واقعا آدم مزخرفی بودم. پر از پسرفت و تلاش نکردن و به جایی نرسیدن و قدر خودمو و روزای عمرمو ندونستن بودم!

پس میخوام همینجا کتبا به خودم قول بدم که سال 96 جبران تمام کم کاریای 95 رو بجا بیارم، هرچند روزای گذشته برنمگیردن اما از این بعد سعی میکنم برای خودم حسرتی باقی نزارم.