همه ی بدبختی ها از اونجا شروع میشه که ما بچه های پدر و مادرمونیم!

بزارین دقیق تر بگم،

همه ی بدبختی ها از اونجا شروع میشه که بچه ارشد خانواده باشی!