قبنا سیب زمینی خام میخوردم مامان میگفت نخور کرم میگیری!همه ی ادمایی که کرم دارن از سیب زمینیه؟ راستش این روزا تعداد اینجور ادما زیاد شده! باید تولید سیب زمینی رو متوقف کنیم، باید!! :))