تو فیلم "من پیش از تو " اونجا که نشون میده پسره دستش زخمیه و قبلا خودکشی کرده، میشه بپرسم یه فلج کامل چطور میتونه خودکشی کنه؟! :/