یعنی آدم عاشق سلبریتی ای بشه که ۲۰ میلیون بیننده رو وسط برنامه زنده ای که تنها اجرا کنندش هم خودشه ول کنه بره دستشویی بعد بیاد بگه ببخشید دیشب آب زیاد خورده بودم! :/

احمقانه تر اینکه ماهم خیلی با اشتیاق چند دقیقه به صندلی خالی روبرومون زل بزنیم:/