جا داره یه خسته نباشید به خودم بگم که از صبح ساعت ۱۱ تا ۸ شب همینجور تکیه داده به دیوار و بالشت و در حال جیغ زدن و گوشی به شارژ داشتم جشنواره اهدای جوایز MAMA 2016 رو میدیدم.نه دستشویی رفتم نه چیزی خوردم تو این ۹ ساعت همینجوری فقط به صفحه موبایلم زُلیده بودم😁 با افتخار اعلام میکنم یه کلمه هم درس نخوندم و فردا هم امتحان شیمی دارم! خب چیکار کنم ماما یکبار در سال که بیشتر نیست تازه اونم از یکماه قبل هیجانشو دارم! (جا داره بگم کنکورم یبار در ساله گلِ من! بعله! :/ ) الانم هم کمر و هم گردن و هم انگشتام درد میکنه ولی باید برم سر درسم دیگه! 


+ مامای امسال بسی 💩 بود! همه ی جوایزو جابجا دادن :/ ، بعضی از جوایز هم به کسایی که حقشون بود نرسید اصلا!

+ با درسام چیکار کنم حالا؟! بشینم بزنم تو سر خودم؟!😭😂