+ ایشون طغرل خان میباشن، موسس سلسله باباقوریان که داداشای خرش دسیسه میکنن و برکنارش میکنن و همنجوری لخت پرتش میکنن تو بیابون قوری قوری تا از گرما و تشنگی و گشنگی بمیره و منم دوسه سال پیش وقتی داشت تو بیابون افتاب میگرفت و برنز میکرد پیداش کردم.داداشای خرش نتونتستن سلسله باباقوریان رو بچرخونن و حکومتشون منقرض شد! داداشای خرش و کل خاندانش هم بعدا کشته شدن.الانم طغرل خان با ما زندگی فوکوله!طغرل خان بسیار آدم محترمیه.من چیزای زیادی از طغرل خان یاد گرفتم! من و طغرل خان در فکر تاسیس یه سلسله فوق شاهنشاهی هستیم که قراره من شاه باشم و طغرل مدیر برنامه هام :)) بهرحال سلطنت مدرنیته س" :))