+ اینا مال ام وی تابستونه، یعنی من از تابستون تو کف اینم که اون فیلمه که گوش درازِ منگل گذاشت تو دست دختره چیه! هزار بار برای خودم تحلیلش کردم:/ بعد الان شنیدم قراره کامبک بدن همینجوری دارم تو خونه بندری میرم از خوشحالی:دی آیا ادامه داستان را خواهیم فهمید؟! :دی

+ عاشق اینم که خودم ببینم و تحلیل کنم چی به چیه:)) البته که خیلی وقتا چرت میبافم :دی

+ تولوتویی؟ من فقط به لوتو ضربه میزنم؟ دختره لوتو بود؟! بسم الله :/ میام میزنمتا بیشوور:/