من چند ماه پولمو جمع میکنم تا یه پیتزایی کیکی چیزی بخرم بخورم [ کلا تو فاز خورد و خوراکم:| ] اونوقت سلبریتی محبوبم امروز یه مرسدس بنز خریده که به پول ما میشه هفتصد میلیون و خورده ای[اتفاقا ماشینش خیلیم زشت بود،حیف پوله]! :|

به سرم زد برم خواننده ای بازیگری چیزی بشم! برم؟! :| 


+این سلبریتیه پریروز تولدش بود.کودک درون بسیار فعالی دارد، قدش بسیار دراز است و گوش هایش بسیار درازتر! :|