مثل تک تک ساعتایی که مجبوری تو یه اتاق کوچیک کامپیوتر بشینی و همراه ۲۳ نفر دیگه گرما رو تحمل کنی و به صدای یه معلم گیج و منگ گوش بدی.دلت بخواد تو خونتون زیر کولر خوابیده باشی و پتو رو سر کش کرده باشی ولی همونجوری که داری رویاهای قشنگ میبافی بشنفی که داره صدات میکنه تا بری مسئله رو حل کنی اونم وقتی خودت بزرگ ترین مسئله ای!