+ بحث پوشش بود، هر چرتی که در مورد بی چادرا میگفت رو تحمل کردم ولی اونجاش که گفت " چادر اصالت میاره" رو نتونستم تحمل کنم! گفتم "پاشو جَم کن خودتو بابا !!! " حالا اگه یه آدمی اینو میگفت که قشنگ چادر سرش میکرد یه چیز ولی این به اصطلاح آدم :| 


+ گلوی من به ادویه و غذایی نیست که حساسیت نداشته باشه دیگه! از صبح تا حالا آب دهنمو هم به زور قورت میدم غذا که دیگه جای خود داره! اصلا اینقدر بی حالم که نگو! درسم که نتونستم بخونم! مریضم :(