Image result for ‫ببعی‬‎روز دامپزشکی رو باید به دامپزشکا تبریک گفت یا بز و گوسفندا ؟!


+طوفان میگه روز پزشک رو به بیمار تبریک میگی یا خودِ پزشک؟! میگم خب معلومه خود پزشک! میگه پس منطقیه روز دامپزشک رو بریم به بز و گوسفندا تبریک بگیم؟! یا حتی روز معلم رو به دانش اموزا؟! :دی


+ اخه ننوشته بود روز دامپزشک، نوشته بود روز دامپزشکی. بخاطر همین ابهام بوجود اومده که فرق دامپزشک و دامپزشکی چیسته؟! :دی


+ داشتم تقویم گوشیمو چک میکردم نوشته بود "روز دامپزشکی". مبارک باشد بَرِشان بخاطر زحمت هایی که برای بزها و گوسفندان مملکت میکشند! :))