دیروز قشنگ ترین صحنه ی احساسی رو تو این سکانس دیدم...اینکه نویسنده بتونه بدون ذره ای لمس و بوسه یه صحنه احساسی قشنگ خلق کنه یه معجزس که هر نویسنده ای از پسش بر نمیاد...

pure love 2016 [ عشق پاک ]  => که دیدنش شدیدا توصیه میشه :))