عروسی بودم، الان رسیدم خونه.با موتور برگشتم، ۴ نفری رو یه موتور :)) خعــلـــی حال داد :)))