اوشون+ امروز چندمیم؟

من- نمیدونم
+ امروز تولدمه ها
- :|
+ تولدمه تولدمه
- ...
+ دارم بهت میگم امروز تولدمه!
- ...
+ هوی با تو اَما
- بندری برم برات؟ :|
+ ...
- ...
+ ...
- هِی
+ هومممم
- سی و یکمه، سی اُ یک اُم
+ ؟
- تولدت!