من کلا وابستگی رودوست ندارم.

بخاطر همین اون گلدونِ کوچیکِ کاکتوسِ دوست داشتنیمو که داشتم بهش وابسته میشدم رو دادم به یکی از دوستام!

الان چندماهه ردش کردم رفته، ولی هنوزم بهش فکر میکنم! یعنی الان کاکتوسم در چه حاله؟ آب بهش میرسه؟ قدش بلندتر شده؟ جای گلدونش با یه گلدون بزرگتر عوض شده؟ آب وهواش خوبه؟ خوب ازش مراقبت میشه؟ اصلا...اصلا کاکتوسم زنده اس؟!!! :(